HiVPN

جهت ورود به وب سایت کلیک کنید

آموزش l2tp در ویندوز فون * توجه: با آپدیت جدید ویندوز فون موسوم به GDR 1 ، که برای توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفته، امکان اتصال به L2TP VPN نیز فراهم شده است. اگر در منوی VPN گزینه L2TP with IPSec وجود ندارد، باید آپدیت GDR1 را دریافت کنید.  برای اتصال به L2TP VPN در […]