HiVPN

جهت ورود به وب سایت کلیک کنید

راهنمای Cisco AnyConnect در linux لینوکس ۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید: sudo /sbin/modprobe tun sudo apt-get install openconnect sudo openconnect s11.hiserver.in ۲- به جای s11.hiserver.in آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید. ۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید. توجه نمایید از  سرورهای  زیر میتوانید […]