توجه : سرور ایران درحال حاضر غیرفعال میباشد.( بروزرسانی ۴ دی ماه ۹۸ ) وی پی ان ایران کاربراین خارج از کشور برای دسترسی به ip ایران  به وی پی ان ایران نیازمند هستند که یکسری سایت های ایران فقط برای کاربرای ایرانی باز میشود و برای وارد شدن به ان سایت از خارج کشور […]