ویندوز فون در راه ارتقاء VPN مایکروسافت کار خود را در به روز رسانی جدید برای ویندوز تلفن به در اوایل سال ۲۰۱۳٫ موسوم به آپولو پلاس منتشر خواهد شد، به روز رسانی خواهد چند بهبود به ویندوز فون ۸ مایکروسافت ویندوز دیده افزایش فروش از اولین انتشار آن، اما آن را هنوز در تلاش […]