ارور ۱۰۰۹ چیست؟ اگر کاربر اپل بوده باشید حتما یکبار ارور ۱۰۰۹ آیفون (Error code: 1009) را مشاهده کرده اید . حتما از خود پرسیده اید علت نمایش این خطا چیست و به دنبال روش بر طرف کردن و رفع آن هستید . این خطا در زمان دانلود یک برنامه یا بازی رایگان و یا خرید […]