راهنمای Cisco AnyConnect در linux لینوکس

ارسال شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ در دسته بندی وبلاگ HI VPN

راهنمای Cisco AnyConnect در linux لینوکس

۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect s11.hiserver.in

۲- به جای s11.hiserver.in آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

توجه نمایید از  سرورهای  زیر میتوانید برای اتصال استفاده کنید

توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.